Kolbu-Yttervikaløpet 2015

Kolbu-Yttervikaløpet

13. september 2015

Søndag 13.09.2015 startet med grått vær, men ikke regn.


12 ekvipasjer bemannet med optimister stilte hos Mette og Bjørn Eng i Yttervika til dyst. Som alltid alle blide og forventningsfulle.


Etter sosialt møte startet løpet og spennende poster ble besøkt. Årets løype ble en fin tur. Fra Yttervika kjørte vi til Panengen, deretter Balke kirke, så opp til Nordås for å kjøre Rossgutua i en rebus.Vrien løsning, men da det viste seg at en bokstav hadde snudd seg opp ned så lettet presset.


Medbrakt Kaffe og biteti ble inntatt i lokalene over verkstedet. Mette serverte 25-års jubileums marsipankake. Nyyyydelig.


Familien Eng ble påskjønnet av Toten Gammelbilklubb v/ Terje Homb for arrangementet og entusiasmen de viser.


Premieutdelingen viste følgende resultat: 1. Stein Østby. 2. Roar Halvorsrud. 3. Terje Homb.


Dette var en flott avslutning på årets gammelbilsesong.