Hjem

Siste nytt fra klubben:

- Mandag 10. februar kl. 19:00 er det ÅRSMØTE

klubblokalet på Kapp. Se info på side 3 og 4 i Bjeringen.


- Deltagere på årets Totenløp:

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
7
8
9

Referat fra siste styremøte:

Referat fra årsmøte 2017:

Copyright  © All Rights Reserved