Hjem

Siste nytt fra klubben:

Hei alle TGK-medlemmer!


OBS NY DATO FOR ÅRSMØTE: Torsdag 23/9. 


Mjøsmarkedet som skulle vært avholdt i sommer er avlyst pga. koronaen.- Mandag 13.09 er det klubbmøte.

Pga. stadig smitte våger vi ikke å ta noe vanlig møte, isteden blir det en liten kjøretur. Vi samles på klubblokalet kl.18.00 og kjører en runde før vi stopper på Bilittkiosken.- Årsmøtet for 2020 vil bli avholdt torsdag 23/09 kl. 19.00.

Det vil bli vanlige årsmøtesaker utenom valg av styre og komiteer, det er utsatt til årsmøtet i 2022. Møtet blir i kommunestyresalen V. Toten.- Kolbuløpet arrangeres søndag 26.09.

 Vel møtt på alle arrangementer!!- Siste nytt fra LMK:- Referat fra siste styremøte:

- Deltagere på Totenløpet 2019:

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
7
8
9