Hjem

Siste nytt fra klubben:

Hei alle TGK-medlemmer!


Pga. koronasituasjonen er årsmøte utsatt til 20/9. 

Mjøsmarkedet som skulle vært avholdt i sommer er avlyst pga. koronaen.- Dugnad med kaffe på klubblokalet hver torsdag fra kl 18.00!- Hei alle TGK-medlemmer! Mandag 28.06 tar vi en ekstra kjøretur med våre veteraner.

Det er oppmøte på klubblokalet på Kapp med avreise derfra kl.18.00. Ta med Kaffe og litt å bite i og gjerne noe å sitte på. Hvor turen går får dere rede på mandag. Vel møtt.- Mandag 9/8 er foreløpig dato for kjøring på bane.- Lørdag 28/8 er foreløpig dato for Totenløpet.- Årsmøtet for 2020 vil bli avholdt 20/09.

Det vil bli vanlige årsmøtesaker utenom valg av styre og komiteer, det er utsatt til årsmøtet i 2022. Hvor årsmøte blir avholdt er ikke avklart enda. Vel møtt på alle arrangementer!!- Siste nytt fra LMK:- Referat fra siste styremøte:

- Deltagere på Totenløpet 2019:

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
7
8
9